Partneralimentatie: moet ex werk zoeken?

Partneralimentatie: moet ex werk zoeken?

suleyman-05

Gerechtshof Arnhem, 16 juni 2015

Partneralimentatie: moet ex werk zoeken?
Als je je ex partneralimentatie betaalt, heeft zij dan een plicht om zich in te spannen om werk te zoeken? Speelt hierbij nog een rol wat er in het echtscheidingsconvenant staat?

Een veelgestelde vraag is of een ex die partneralimentatie ontvangt een bepaalde plicht heeft om zich zoveel mogelijk in te spannen om werk te vinden. Veel alimentatiebetalers ergeren zich eraan dat zij moeten werken, terwijl hun ex ’thuis thee drinkt en haar handje ophoudt’.

Uitgangspunt
Als je recht hebt op partneralimentatie is het uitgangspunt dat je alles in het werk stelt om in je eigen levensonderhoud te voorzien. Deze plicht hoeft niet in het echtscheidingsconvenant te zijn opgenomen, omdat deze voortvloeit uit de wet.

Deze plicht wordt een inspanningsverplichting genoemd en betekent concreet dat je geacht wordt om een baan te zoeken tijdens de periode dat je partneralimentatie ontvangt.

Bijkomende omstandigheden
Bijkomende omstandigheden kunnen er echter wel voor zorgen dat je niet aan deze inspanningsplicht kunt worden gehouden. Deze omstandigheden kunnen blijken uit afspraken in het echtscheidingsconvenant of uit de dagelijkse gang van zaken. We geven een voorbeeld uit de praktijk.

Dagelijkse zorg kinderen
Nadat man en vrouw waren gescheiden, moest man partner- en kinderalimentatie betalen. Na 7 jaar verzocht hij de rechter om minder partneralimentatie te betalen, omdat vrouw geacht moest worden inmiddels zelf in haar onderhoud te kunnen voorzien.

Ter zitting bleek dat partijen bij de scheiding hadden afgesproken dat de vrouw de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich zou nemen. Bij beide kinderen was er sprake van complexe problematiek waardoor in ieder geval de jongste intensieve zorg nodig had.

Vrouw werkte inmiddels zo’n 13 uur per week als uitzendkracht. Gezien haar beperkte arbeidsverleden, onder meer vanwege de zorg voor de kinderen, was het moeilijk voor haar om een vaste baan te vinden. Haar huidige inkomen was onder het bijstandsniveau.

Onder deze omstandigheden kon niet van vrouw verlangd worden om volledig aan haar inspanningsplicht te voldoen en haar werkzaamheden zodanig uit te breiden dat ze geen beroep meer hoefde te doen op partneralimentatie.