echtscheiding Tag

kemal-04 Echtscheiding en verdeling van de boedel, verschil in Turks en Nederlands recht De inwerkingtreding van het Turkse Burgerlijk Wetboek op 1 januari 2002 heeft meerdere wijzigingen in het Turks Burgerlijk Recht tot gevolg gehad. Één van de wijzigingen betreft de wijziging van het huwelijksgoederenregime tussen echtgenoten. De wijziging voor het huwelijksgoederenregime houdt in dat er van rechtswege een huwelijksgoederengemeenschap tussen echtgenoten ontstaat voor de goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen. De echtgenoten kunnen met een notariële overeenkomst echter een goederengemeenschap uitsluiten (huwelijkse voorwaarden).