niet doorgeven aan de gemeente Tag

elif-04 Centrale Raad van Beroep, 23 juli 2013 In deze zaak heeft de Gemeente naar aanleiding van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering van betrokkene geconstateerd dat er in het paspoort van betrokkene stempels zijn waaruit geconcludeerd kan worden dat er naar het buitenland is gereisd. Van deze vakantie heeft betrokkene geen melding gemaakt bij de Gemeente. Om deze reden heeft de Gemeente voor de duur van een maand de uitkering van betrokkene met 30% verlaagd.