Verblijf in buitenland zonder toestemming van de Sociale Dienst leidt tot verlaging van de uitkering

Verblijf in buitenland zonder toestemming van de Sociale Dienst leidt tot verlaging van de uitkering

elif-04

Centrale Raad van Beroep, 23 juli 2013

In deze zaak heeft de Gemeente naar aanleiding van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering van betrokkene geconstateerd dat er in het paspoort van betrokkene stempels zijn waaruit geconcludeerd kan worden dat er naar het buitenland is gereisd. Van deze vakantie heeft betrokkene geen melding gemaakt bij de Gemeente. Om deze reden heeft de Gemeente voor de duur van een maand de uitkering van betrokkene met 30% verlaagd.

Ondanks het feit dat betrokkene tegen deze beslissing heeft geprotesteerd, heeft uiteindelijk onze hoogste rechtscollege op dit rechtsgebied, de Centrale Raad van Beroep te Utrecht, geoordeeld dat de maatregel terecht en op goede gronden is opgelegd.