Supermarkt aansprakelijk voor val op natte vloer!

Supermarkt aansprakelijk voor val op natte vloer!

kemal-05

Een winkelier kan in sommige gevallen aansprakelijk gehouden worden voor het ontstaan en de gevolgen van een ongeval in de winkel. De aansprakelijkheid hangt af van de omstandigheden van het geval. In de volgende casus is de winkelier aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade door de klant. De casus is als volgt.

Een dame liep na het afrekenen van de boodschappen langs de servicebalie van Albert Heijn. Bij de servicebalie staat ook de bloemenstand van Albert Heijn. De dame is voor de bloemenstand uitgegleden over bloemblaadjes die op een natte vloer lagen. Zij heeft door de val letsel opgelopen aan haar linker bovenarm en linker schouder.

Rechtbank Oost-Brabant heeft geoordeeld dat Albert Heijn gevaarzettend heeft gehandeld door een onbeheerde bloemenstand aan de rand van een drukbezochte passage te plaatsen. De motivatie van de rechter is dat door de gevallen bloemblaadjes niet op te ruimen en de natte vloer niet droog te maken, Albert Heijn het winkelend publiek heeft blootgesteld aan het aanmerkelijke gevaar om daarover uit te glijden en te vallen.

Verder acht de rechtbank het van belang dat het winkelend publiek niet steeds rekening zal houden met een gladde vloer, zeker niet in een passage, die soms druk bezocht wordt. Het is volgens de rechter voorzienbaar en spreekt het voor zich dat uitglijden op een natte tegelvloer ernstige gevolgen kan hebben.

Het verweer van Albert Heijn heeft niet mogen helpen. Volgens de rechtbank heeft Albert Heijn onvoldoende gemotiveerd betwist dat het treffen van veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van het gevaar, te bezwaarlijk was. Volgens de rechter had Albert Heijn een waarschuwingsbord kunnen plaatsen, zodat bezoekers van de passage werden gewaarschuwd voor een mogelijke gevaarlijke situatie.

Alle omstandigheden in aanmerking genomen is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat Albert Heijn aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Albert Heijn moet de door de dame geleden en nog te lijden schade vergoeden.

Rechtbank Oost-Brabant, 10 december 2015
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:7334