Een naamswijziging voor ‘Denk’ van Kuzu en Öztürk?

Een naamswijziging voor ‘Denk’ van Kuzu en Öztürk?

kemal-01

Middels een persbericht van 9 februari 2015 heeft de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Friesland aangegeven dat de nieuwe partij van de 2 Turks-Nederlandse volksvertegenwoordigers, de heren Kuzu en Öztürk inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten op “Denk”.

Van een inbreuk zou sprake zijn daar GGZ Friesland sinds 2010 onder de merknaam ‘Denk’ behandeling biedt aan mensen met lichte en matig-ernstige psychische klachten.

Indien de nieuwe partij haar naam en logo niet wijzigt, zal GGZ Friesland juridische stappen ondernemen jegens de heren Kuzu en Öztürk en de nieuwe partij/beweging. De vraag die wij stellen en kort juridisch beoordelen is of een dergelijke actie kans van slagen heeft. Op welke gronden zal GGZ Friesland zich (hoogstwaarschijnlijk) gaan beroepen?

Een merkhouder, zoals GGZ claimt te zijn, kan zich in het merkenrecht op de volgende twee gronden beroepen:
risico op verwarring voor soortgelijke producten;
reputatieschade door het nieuwe merk.

Van een risico op verwarring voor soortgelijke producten is mijns inziens geen sprake. We hebben het namelijk over een politieke partij en een medische organisatie, zodat er bij de grote publiek geen verwarring kan ontstaan.

Ook van reputatieschade lijkt naar ons oordeel geen sprake, daar de ‘Denk’ van GGZ Friesland niet “echt” bekend is/was in Nederland. Denk is immers geen Philips, Shell of Hema.

Biedt het handelsnaamrecht misschien bescherming voor de GGZ? Het handelsnaamrecht beschermt als een andere onderneming in dezelfde branche dezelfde naam gebruikt waardoor verwarring kan ontstaan. Aan dit criterium voldoet onderhavige casus niet, zodat dit niet van toepassing is. Daarnaast moet het een onderneming zijn die een handelsnaamrecht inbreuk kan plegen. Evenmin is dat hier aan de orde omdat een politieke partij geen onderneming is.

Wij zijn dan ook van mening dat de heren Kuzu en Öztürk en hun ‘Denk’ niets te vrezen hebben indien een juridische procedure opgestart zou worden.