Werkgevers, let op bij herstelmelding van werknemer. U loopt veel financiële risico bij einde dienstverband

Werkgevers, let op bij herstelmelding van werknemer. U loopt veel financiële risico bij einde dienstverband

elif-02

Uitspraak rechtbank Den Haag 1 augustus 2014, parketnummer AWB-14_245

Rechtbank Den Haag heeft een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarin de werknemer zich in eerste instantie had ziekgemeld bij zijn werkgever. Daarna is tussen partijen besloten om het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst te beëindigen.

Vooraf aan de beëindiging van de vaststellingsovereenkomst heeft werknemer zich beter gemeld. Na einde dienstverband heeft werknemer zich ziek gemeld bij het UWV. Uit het onderzoek van het UWV is gebleken dat werknemer nimmer hersteld was, waardoor het ziekengeld dat aan werknemer wordt uitbetaald op de werkgever verhaald dient te worden. De Rechtbank heeft het UWV in het gelijk gesteld, waardoor de werkgever nu het ziekengeld over de gehele periode moet doorbetalen, ondanks dat er geen dienstverband meer is/was. Dit betekent dan ook dat werkgevers erg voorzichtig moeten zijn om zo’n constructie aan te gaan.