Schuldeisers negeren de wet en drukken schuldenaars verder in problemen!

Schuldeisers negeren de wet en drukken schuldenaars verder in problemen!

erdal-05

Schuldeisers negeren de wet en drukken schuldenaars verder in problemen!

Sinds de recessie is de groep mensen met schulden explosief toegenomen. Veel mensen kunnen deze schulden niet betalen, waardoor de schuldeisers incassobureaus en/of deurwaarders inschakelen. Dit zorgt er voor dat er extra kosten bij komen. Veel van deze kosten zijn wettelijk geregeld zodat een schuldenaar min of meer beschermd wordt opdat deze niet valt onder het minimumbestaan. Helaas houden veel incassobureaus en deurwaarders zich niet aan de wettelijk voorschriften of gedragsregels waardoor veel schuldenaars te veel betalen en zij onder het wettelijke minimumbestaan terecht komen.

Deze problematiek is vaak onderwerp van discussie. De Nationale ombudsman heeft een tweetal onderzoeken verricht om deze problematiek in beeld te brengen.

Eerste onderzoek: Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Tweede onderzoek: Verstandig invorderen met oog op maatschappelijke kosten

In de wet is geregeld dat de beslaglegger door zijn beslag de schuldenaar niet onder het bestaansminimum mag laten komen. Veel deurwaarders en/of fiscus en incassobureaus houden zich niet aan de wettelijk regelingen. Hierdoor raken veel mensen met problematische schulden verder in moeilijkheden.

In de wet is geregeld dat de schuldenaar niet onder het bestaansminimum mag komen. Dit wordt de belastingvrije voet genoemd. Helaas passen vele schuldeisers deze beslagvrije voet niet toe.

Uit onderzoek is gebleken dat honderdduizenden Nederlanders die op deze manier toch onder hun bestaansminimum komen.