Dreigen met faillissement

Dreigen met faillissement

kemal-02

Indien een schuldenaar uw facturen onbetaald laat, kunt u dreigen met een faillissementsaanvraag. Een ondernemer die gedreigd wordt met een faillissement zal overgaan tot voldoening van de vordering, daar hij in geval van faillissement geen zeggenschap meer zal hebben over zijn vermogen. Door de rechtbank zal een curator worden aangesteld die de beschikking krijgt over het vermogen van de failliet. Om niet met een faillissementsaanvraag geconfronteerd te worden zal de schuldenaar zijn schuld voldoen of tenminste een regeling willen treffen.

Nadat een faillissementsaanvraag is ingediend bij de rechtbank zal er een zittingsdatum worden gepland. Indien de schuldenaar aangeeft zijn schuld te zullen voldoen, kan de zitting voor acht weken worden geschorst. Als de schuldenaar zijn schuld niet binnen acht weken voldoet zal de procedure worden voortgezet en de rechter beslissen over de faillissementsaanvraag, welke – uitzonderingen daargelaten – zal worden aangenomen en de betreffende ondernemer of onderneming failliet worden verklaard.