Einde alcoholslot!

Einde alcoholslot!

havva-01

Uitspraak Raad van State, 4 maart 2015

Het alcoholslotprogramma dat sinds 2010 aan iemand kan worden opgelegd wanneer er sprake is van ‘het rijden onder invloed van alcohol’, bestaat uit een alcoholslot in de auto en een begeleidingsprogramma voor de overtreder.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de regeling waarin het alcoholslotprogramma is opgenomen onverbindend is, omdat die in een belangrijk aantal gevallen onevenredig kan uitwerken. De regeling houdt immers geen rekening met de uiteenlopende gevolgen van het programma voor verschillende personen en situaties.

Dit houdt in dat er op dit moment geen alcoholslotprogramma op basis van de huidige regeling mag worden opgelegd aan bestuurders.

In voorkomende gevallen krijgt een bestuurder overigens niet alleen een alcoholslotprogramma opgelegd, maar wordt hij ook strafrechtelijk vervolgd voor het rijden onder invloed. Volgens de wetgever kunnen beide procedures naast elkaar bestaan, maar in een arrest van 3 maart jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat iemand die verplicht deelneemt aan het alcoholslotprogramma daarnaast niet ook nog strafrechtelijk kan worden vervolgd.