Verduistering in VvE: 12 maanden gevangenisstraf voor ex-beheerder

Verduistering in VvE: 12 maanden gevangenisstraf voor ex-beheerder

erdal-02

Uitspraak Rechtbank Den Haag, 4 april 2014, zaaknummer 09/797395-13

Rechtbank in Den Haag heeft een ex VvE beheerder tot 12 manden celstraf veroordeeld wegens verduistering. De rechtbank heeft in deze zaak vast gesteld dat de verdachte 8 jaar lang gelden van de rekening van de VvE heeft overgeboekt naar zijn eigen rekeningen. De rechtbank heeft vastgesteld dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering van een bedrag van ongeveer € 421.447,-.

Het komt zelden voor dat een gevangenisstraf wordt opgelegd bij VvE fraude. Toch is voorkomen van fraude in VvE’s een actueel thema. Het is van belang dat de reglementen worden nageleefd. VvE’s zijn juist opgericht om fraude en misbruik te voorkomen. De modelreglementen bevatten bepalingen over ordelijke financiële administratie van de VvE. Deze moeten worden nageleefd. De rechtbank heeft in ieder geval in haar overwegingen in het vonnis vastgesteld dat veroordeelde onder meer artikel 10 lid 4 (uitgaven uit reservefonds), artikel 12 (jaarrekening), artikel 12 lid 2 (raad van commissarissen, accountantsverklaring, kascontrolecommissie) artikel 43 (gelden VvE op aparte rekeningen), en artikel 52 lid 5 (machtiging voor grote uitgaven) heeft overtreden.