De aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer is in werking getreden

De aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer is in werking getreden

kemal-03

De aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer is in werking getreden

De aanzegtermijn houdt in dat bij afloop van arbeidscontracten van 6 maanden of langer minimaal 1 maand voor het einde van het contract / de arbeidsovereenkomst, de werknemer schriftelijk geïnformeerd wordt of het dienstverband wordt voortgezet en zo ja onder welke voorwaarden. Bij het niet (tijdig) aanzeggen door de werkgever loopt de werkgever het risico op een boete van 1 bruto maandsalaris. De boete dient door de werknemer te worden gevorderd bij de werkgever. Het recht op deze vordering vervalt 2 maanden na het einde van het contract.