Alimentatiegerechtigde vrouw heeft de poten van haar eigen stoel gezaagd!

Alimentatiegerechtigde vrouw heeft de poten van haar eigen stoel gezaagd!

suleyman-03

Rechtbank Zwolle 1 augustus 2012

Geen alimentatieplicht meer na SMS
Een vrouw kon niet opnieuw aanspraak maken op partneralimentatie, nadat ze haar ex een SMS had verstuurd waarin ze aangaf dat hij kon stoppen met de alimentatiebetaling.

Er zijn verschillende manieren waarop het recht op partneralimentatie kan eindigen. Zo eindigt het als de alimentatiegerechtigde met een partner gaat samenwonen als waren ze gehuwd of als de wettelijke of onderling overeengekomen termijn eindigt. Is het recht op alimentatie geëindigd, dan kan het normaal gesproken niet meer herleven.

Afstand doen van alimentatie
Maar het recht op alimentatie kan ook eindigen als de gerechtigde er zelf afstand van doet. Hiervoor zijn geen wettelijke vormvereisten. Het is natuurlijk wel makkelijker om aan te tonen dat van alimentatie wordt afgezien, als er een schriftelijke verklaring is. Het kan echter ook per SMS gebeuren, blijkt uit een recente zaak.

‘Stop alimentatie’
J. en H. waren getrouwd geweest. In 2008 bepaalde het gerechtshof dat H. maandelijks 418 euro aan partneralimentatie moest betalen. In november 2011 stuurde J. aan H. een SMS met de volgende tekst. ‘Per 1 januari kun je stoppen met de alimentatie. De drie maanden die ik nog tegoed heb, moet je nog voldoen en dan ben je van mij af.’

H. betaalde daarna nog drie maanden partneralimentatie en stopte vanaf 1 januari 2012 met betalen. Tot zijn verbazing stond er vijf maanden later een deurwaarder die 2378 euro aan achterstallige partneralimentatie van hem wilde hebben.
H. nam contact op met de deurwaarder en legde uit dat J. per SMS had afgezien van het recht op alimentatie. H. kreeg toen te horen dat J. van mening was veranderd en weer alimentatie wilde ontvangen. H. stapte daarop naar de rechtbank.

Aanbod en aanvaarding
H. betoogde dat J. een aanbod tot afzien van de alimentatie had gedaan en hij dat had geaccepteerd. Op deze overeenkomst kon J. niet zomaar eenzijdig terugkomen. J. gaf daarop aan dat ze dacht vanaf 2012 in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ze had echter haar baan verloren en had kort gezegd geen andere keus dan op haar SMS terug te komen.
De rechtbank oordeelde dat door de aanvaarding van het aanbod per SMS een rechtsgeldige overeenkomst tot stand was gekomen. Hierdoor was H. niet langer gehouden om nog partneralimentatie te betalen. J. had daar dus geen recht meer op.