Bestuurders van een stichting en vereniging opgelet!

Bestuurders van een stichting en vereniging opgelet!

kemal-05

Rechtbank Noord-Holland, 3 september 2014

De Rechtbank Noord-Holland heeft met zijn uitspraak van 3 september 2014 ten aanzien van de besluiten van een stichtingsbestuur als volgt beslist.
In casu hadden de bestuurders van de stichting een zittingstermijn van vier jaar. Na het aflopen van het zittingstermijn zijn de bestuursleden stilzwijgend doorgegaan met hun werkzaamheden. Zij verkeerden in de veronderstelling dat zij stilzwijgend konden worden herbenoemd.

In de statuten is echter bepaald dat bestuurders ieder vier jaar gekozen en/of herbenoemd dienen te worden. Volgens de rechtbank valt derhalve het stilzwijgend herbenoemen niet te rijmen met de statuten. Omdat de bestuurders nooit zijn herbenoemd zijn ze volgens de rechtbank dan ook geen bestuurder meer. Genomen besluiten door het “bestuur” zijn derhalve nietig volgens de rechtbank.

De uitspraak betekent dat u ervan zeker dient te zijn dat u de statuten van uw stichting goed naleeft. Anders kunnen uw besluiten nietig worden verklaard.