SVB dient wettelijke verhoging te betalen na te laat betalen van de uitkering

SVB dient wettelijke verhoging te betalen na te laat betalen van de uitkering

elif-01

Rechtbank Amsterdam, 19 juni 2015

De Sociale Verzekeringsbank moet hulpverleners die pgb-gelden te laat ontvangen, dezelfde schadevergoeding betalen als een werkgever die het loon aan zijn werknemers te laat uitbetaalt. Dit heeft de kantonrechter op 19 juni 2015 in kort geding besloten in een zaak die was aangespannen door een hulpverleenster. De rechter oordeelde dat in deze zaak dezelfde regels gelden als in een arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer. Een werkgever die het loon te laat uitbetaalt, moet na enkele dagen al een wettelijke verhoging betalen die kan oplopen tot 50 procent van het salaris.

De kantonrechter besloot de vrouw in kwestie, die persoonlijke verzorging aan een oudere psychiatrische patiënte verleent, een voorschot op de wettelijke verhoging toe te kennen van 1.100 euro. Dit was 25% van de pgb-uitkering.

Deze uitspraak is uitzonderlijk omdat de eigenlijke werkgever van de zorgverlener de persoon is die verzorgd wordt en niet de SVB. Maar omdat de SVB tegenwoordig rechtstreeks uitkeert aan de zorgverlener en de eigenlijke werkgever daaraan niet te pas komt, acht de rechter de wettelijke ‘werkgeversbepaling’ van toepassing op de SVB.