Een toetredende vennoot van een VOF is ook aansprakelijk voor de oude schulden!!

Een toetredende vennoot van een VOF is ook aansprakelijk voor de oude schulden!!

kemal-04

Hoge Raad, 13 maart 2015

Het arrest van de Hoge Raad d.d. 13 maart 2015 brengt mee dat een toetredende vennoot van een VOF ook aansprakelijk is voor de oude schulden ervan. Het is derhalve cruciaal dat de nieuwe vennoot voor het toetreden onderzoek verricht naar de schulden van de VOF. Dat de schuld is ontstaan voor de toetredingsdatum biedt de nieuwe vennoot geen bescherming.

Om toch niet voor de schulden op te draaien kan de nieuwe vennoot met de overige vennoten een overeenkomst sluiten waarin wordt bepaald dat de nieuwe vennoot niet is gebonden aan de oude schulden. Echter heeft deze overeenkomst geen externe werking. Schuldeisers kunnen derhalve ook bij de nieuwe vennoot aankloppen. Indien de nieuwe vennoot toch een schuld voldoet, heeft hij een vordering op zijn vennoot. De vraag of de vennoot verhaal biedt is dan een belangrijke vraag die gesteld moet worden.

Het bovengenoemd arrest van de Hoge Raad brengt mee dat een nieuwe vennoot de financiële verplichtingen van de VOF goed dient te onderzoeken.