Uitkeringsfraude leidt tot gevangenisstraf

Uitkeringsfraude leidt tot gevangenisstraf

elif-05

Rechtbank Midden-Nederland, 8 juli 2015

Op 8 juli 2015 heeft de Rechtbank in een uitkeringsfraude zaak als volgt geoordeeld. In deze zaak ging het om het volgende.

De verdachte heeft gedurende een periode van bijna drie jaar nagelaten te melden dat hij een gezamenlijke huishouding voerde met medeverdachte, zijn partner. Door aldus te handelen heeft verdachte misbruik gemaakt van het sociale stelsel zoals dat in Nederland bestaat.

Als gevolg daarvan heeft verdachte jarenlang ten onrechte een te hoog bedrag aan uitkering ontvangen, ten gevolge waarvan schade is toegebracht aan de gemeenschap. Misbruik van de sociale voorzieningen doet afbreuk aan het sociale zekerheidstelsel en daarvan worden mensen de dupe die op een dergelijke uitkering zijn aangewezen.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de periode waarin verdachte de fraude heeft gepleegd en op het bedrag dat door diens toedoen ten onrechte aan de maatschappij is onttrokken, een forse straf passend en geboden is.

De rechtbank legt aan verdachte op een werkstraf voor de duur van 200 uren. De rechtbank veroordeelt de verdachte voorts tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden.