Strafrechtelijk veroordeeld worden gaat je geld kosten!

Strafrechtelijk veroordeeld worden gaat je geld kosten!

ali-05

Strafrechtelijk veroordeeld worden gaat je geld kosten!

Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer heeft twee wetsvoorstellen aanvaard die het mogelijk maken een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor het verblijf in een justitiële inrichting op daders te verhalen. De maatregelen vloeien voort uit het regeerakkoord. Ook gaan daders een bijdrage leveren in de kosten van de zorg aan slachtoffers van strafbare feiten. Daarom gaat een gedeelte van de opbrengsten naar slachtofferzorg.

Het eerste wetsvoorstel is van minister Van der Steur en regelt dat veroordeelden, waarvan de straf onherroepelijk is geworden, een bijdrage in de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg betalen. Daarbij gaat het om een vast (forfaitair) bedrag, waarvan de hoogte varieert. Dat hangt bijvoorbeeld af van wie de verdachte veroordeelt, een enkelvoudige of meervoudige kamer. Het andere wetsvoorstel is van staatssecretaris Dijkhoff en bepaalt dat gedetineerden, tbs-gestelden en ouders van veroordeelde jeugdigen een eigen bijdrage betalen voor verblijf in een inrichting. Er zal een bijdrage gelden van € 16 per dag, met een maximum van twee jaar.

Tags: