Agressief gedrag in een vliegtuig levert gevangenisstraf op

Agressief gedrag in een vliegtuig levert gevangenisstraf op

erdal-04

Rechtbank Noord-Nederland, 13 augustus 2015

Verdachte heeft zich aan boord van een vliegtuig in vlucht langdurig lastig en verbaal agressief gedragen tegenover boordpersoneel en medepassagiers. Verdachte heeft zich op dusdanige wijze misdragen dat al het boordpersoneel zich gedurende anderhalf uur met hem bezig heeft moeten houden. Daarbij heeft verdachte geprobeerd om tijdens de landing naar de cockpit te lopen en, toen hij werd tegengehouden door een medepassagier, heeft hij geprobeerd deze medepassagier te slaan. Medepassagiers hebben verdachte gedurende de landing in bedwang moeten houden.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich tijdens de vlucht jegens het boordpersoneel en zijn medepassagiers zodanig dreigend heeft gedragen dat er sprake is van een daad van geweld als gevolg waarvan gevaar voor het luchtvaartuig te duchten is geweest.

De rechtbank heeft vastgesteld dat daden van geweld in een besloten ruimte als de cabine in een luchtvaartuig snel gevoelens van grote onveiligheid teweeg brengen bij medepassagiers en boordpersoneel die daarvan slachtoffer dan wel getuige zijn. De beslotenheid van de ruimte maakt tijdens de vlucht immers dat men zich niet aan de ontstane situatie kan onttrekken en deze hierdoor sneller kan escaleren. Daarbij komt dat deze mogelijkheid van escalatie van het geweld, waarbij meer personen betrokken kunnen raken, een nog grotere bedreiging voor de veiligheid van het luchtvaartuig en de inzittenden kan vormen.

De rechtbank komt tot een straf van 42 dagen gevangenisstraf.