Hoogste rechter bepaalt criteria voor een WIA uitkering

Hoogste rechter bepaalt criteria voor een WIA uitkering

elif-02

Centrale Raad van Beroep, 25 mei 2012

In deze zaak had de betrokkene na afloop van haar recht op een Ziektewetuitkering een Wia uitkering aangevraagd. Het UWV heeft besloten dat voor betrokkene geen recht bestaat voor een WIA uitkering. Dit besluit van het UWV berust op de overweging dat betrokkene met haar beperkingen van medische aard meer dan 65% kan verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij ziek werd.

Betrokkene was het niet eens met de beslissing van het UWV en heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Het UWV heeft het bezwaar ongegrond verklaard, waarna betrokkene eerst beroep daarna hoger beroep heeft ingesteld tegen de bestreden beslissing. In hoger beroep heeft betrokkene aangevoerd dat zij van mening is dat aan haar een WIA uitkering toegekend dient te worden, nu zij reeds twee jaar een Ziektewet uitkering heeft ontvangen. De Raad is niet meegegaan in dit standpunt van betrokkene en heeft geoordeeld dat het feit dat aan betrokkene Ziektewet uitkering is toegekend, onvoldoende is om te kunnen beoordelen dat deze persoon ook in aanmerking komt voor een WIA uitkering. De WIA beoordeling berust op geheel andere gronden dan de Ziektewet beoordeling.

De Wia uitkering wordt als volgt berekend:
Betrokkene had voordat ze ziek werd de functie van onderwijsassistente, waarbij het uurloon € 13,06 was. Dit is de maatgevende arbeid. Door medische klachten kan betrokkene de maatgevende arbeid niet meer verrichten. Volgens de verzekeringsarts kan betrokkene wel werkzaamheden doen waarin rekening wordt gehouden met haar beperkingen en belemmeringen. Zij kan bijvoorbeeld met haar beperkingen de functie van receptionist verrichten, waarbij ze per uur € 11,92 kan verdienen. Dit is 8,72% minder dan in het eigen werk, waardoor betrokkene slechts 8,72% arbeidsongeschikt is en om deze reden geen recht heeft op een WIA uitkering. (immers, om in aanmerking te kunnen komen voor een WIA uitkering dient men minimaal 35% arbeidsongeschikt te zijn.)