De plichten van de werkgever bij re-integratie van zieke werknemer

De plichten van de werkgever bij re-integratie van zieke werknemer

elif-01

De plichten van de werkgever bij re-integratie van zieke werknemer

Een werknemer kan tijdens een dienstverband arbeidsongeschikt worden. Na de ziekmelding van de werknemer ontstaan er automatisch enkele verplichtingen van de werkgever waaraan hij zich dient te houden. Zo is de werkgever verplicht zich te laten begeleiden door een arbo- of een bedrijfsarts bij het re-integreren van een zieke werknemer. Deze arts heeft een geheimhoudingsplicht en mag aan de werkgever dus geen informatie geven over de reden van de ziekmelding.

Wel geeft de bedrijfs- of arbo arts aan welke werkzaamheden nog verricht kunnen worden, het aantal uur dat een werknemer kan werken en de noodzakelijke werkaanpassingen en de verwachte duur van het herstel. Vervolgens kan de werkgever beoordelen of en zo ja, hoe de werknemer nog te werk gesteld kan worden.

Voorts heeft de werkgever de verplichting indien nodig de werkplek aan de beperkingen aan te passen. Ook dient de werkgever te zoeken naar passend werk binnen het eigen bedrijf als terugkeer in de oude functie niet meer mogelijk is. Indien er geen passend werk te vinden is, moet werk bij een ander bedrijf worden gezocht. Tijdens het werken bij een het andere bedrijf blijft de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer in eerste instantie gewoon doorlopen. Alleen indien de werknemer volledig bij het andere bedrijf werkt of het definitief bepaald is dat werknemer niet meer zal komen werken in het bedrijf van de werkgever is de werknemer verplicht tot medewerking aan indiensttreding bij de andere werkgever.

De werkgever is verplicht twee jaar te zorgen voor de re-integratie tegelijkertijd het loon door te betalen. Na 2 jaar beoordeelt het UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. Zo niet dan kan het UWV beslissen dat de werkgever langer de salarisbetalingen dient voort te zetten en de inspanningen tot re-integratie moet voortzetten, welke kan oplopen tot een extra jaar loondoorbetaling.