UWV legt sanctie op aan de werkgever vanwege onvoldoende inspanningsklachten

UWV legt sanctie op aan de werkgever vanwege onvoldoende inspanningsklachten

elif-05

Rechtbank Den Haag, 1 augustus 2014

UWV legt sanctie op aan de werkgever vanwege onvoldoende inspanningsklachten

In deze zaak heeft werknemer zich wegens psychische klachten ziekgemeld bij de werkgever. Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst is getreden bij de werkgever. Na de ziekmelding is werknemer door een bedrijfsarts gekeurd en deze heeft bepaald dat werknemer volledig arbeidsongeschikt is en dat zij dient te starten met aangepast werk gedurende drie dagen in de week, 2 uur per dag.

Op enig moment zijn werknemer en werkgever bij een beëindigingsovereenkomst overeengekomen dat werknemer volledig hersteld wordt gemeld, dat zij tot de datum einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt vrijgesteld van werkzaamheden en dat aan werknemer een geldelijke vergoeding wordt betaald.

Vervolgens heeft het UWV de door haar toegekende ZW-uitkering over een periode van 13 weken op werkgever verhaald. Reden hiervoor is dat uit het onderzoek van het UWV naar de re-integratie inspanningen van werkgever is komen vast te staan dat werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht ten aanzien van haar werknemer. Hierbij speelt een belangrijke rol dat het UWV heeft vastgesteld dat werknemer bij uitdiensttreding ziek was en dat bij werknemer geen volledig herstel heeft plaatsgevonden.