Verplichtingen werkgever bij loonbeslag

Verplichtingen werkgever bij loonbeslag

kemal-04

Verplichtingen werkgever bij loonbeslag

Gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties zijn bevoegd tot het leggen van beslag op het loon of de uitkering. Tot loonbeslag wordt overgegaan als een persoon openstaande schulden heeft die niet worden voldaan.

Indien een werkgever wordt bericht over loonbeslag, is zij verplicht om medewerking te verlenen. De werkgever dient bijvoorbeeld een overzicht over het inkomen van de werknemer aan de gerechtsdeurwaarder te verschaffen. Indien de werkgever nalaat en/of weigert mee te werken of foute gegevens verstrekt, loopt zij het risico aansprakelijk gesteld te worden voor de gehele vordering.

Verder is de werkgever verplicht het loonbeslag uit te voeren. Het gedeelte van het loon wat onder het beslag valt, moet periodiek worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Ook wanneer dat wordt nagelaten door de werkgever kan zij aansprakelijk gesteld worden voor de gehele vordering. Ons advies aan werkgevers is om mee te werken aan het verzoek tot loonbeslag en in samenwerking met de werknemer in contact te treden met de deurwaarder of overheidsinstantie om een oplossing te vinden.

Tags: