Publicatietermijn verkort!

Publicatietermijn verkort!

kemal-01

Publicatietermijn verkort!

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. De wet brengt wijzigingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met zich mee. Een wijziging betreft de uiterste publicatietermijn van de jaarrekening. De publicatietermijn voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 starten is verkort.

In boek 2 BW was tot 1 november 2015 bepaald dat de jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt moest worden door deponering bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een B.V. waarvan het boekjaar van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 liep, diende bijvoorbeeld de jaarrekening over 2012 uiterlijk op 31 januari 2014 bij het Handelsregister te deponeren.

Met de wijziging van 1 november 2015 geldt dat de jaarrekening niet binnen dertien, maar binnen twaalf maanden na het einde van het boekjaar gedeponeerd moet worden. Dus voor een B.V. met een boekjaar van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, brengt de wijziging mee dat de jaarrekening uiterlijk 31 december 2017 gedeponeerd moet zijn.

Zoals eerder door ons kenbaar gemaakt levert een te late publicatie van de jaarrekening in geval van faillissement het onweerlegbare vermoeden op dat het bestuur zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld. En dat kan gevolgen hebben voor de bestuurdersaansprakelijkheid.