Werknemer mag € 15.100,- houden!

Werknemer mag € 15.100,- houden!

kemal-05

Rechtbank Rotterdam, 10 december 2015

Rechtbank Rotterdam heeft een interessante uitspraak gedaan in de volgende casus. Een werknemer van een afvalbedrijf die werkt op een afvalbrengstation heeft tijdens werkzaamheden in een naar het afvalbrengstation gebrachte printer vier enveloppen gevonden met daarin een geldbedrag van € 15.100,00. De werknemer meldt de vondst bij de gemeente en zijn werkgeefster. De werkgeefster stelt dat het geld haar toekomt en de werknemer betwist dat.

De werkgeefster stelt dat zij de eigenaresse is van de enveloppen met de inhoud (het geldbedrag), daar de printer naar haar is gebracht. De werknemer betwist dat. De werknemer stelt dat hij als vinder de eigenaar is geworden van de enveloppen en dus ook van het geld.

De rechter maakt een onderscheid tussen de printer en het geld en oordeelt als volgt.

De rechter geeft aan dat degene die de printer heeft aangeboden bij het afvalbrengstadion het eigendom kwijtraakt, daar hij het bezit heeft prijsgegeven door de printer aan te bieden bij het afvalbrengstation. Hierdoor is de werkgeefster eigenaresse geworden van de printer.

Met betrekking tot het geld geeft de rechter aan dat het niet de bedoeling van de eigenaar van de printer was om ook afstand te doen van het geld. Er moet dus uitgegaan worden dat hij het geld is kwijtgeraakt. De rechter oordeelt dat het geld aan de werknemer toekomt, omdat, als iemand een verloren goed (geld is in dit geval een ‘goed’) vindt en de vondst meldt bij de gemeente, hij het mag houden, tenzij de rechtmatige eigenaar zich binnen één jaar meldt.

De werknemer mag het geld dus houden, tenzij de rechtmatige eigenaar zich binnen één jaar na de aangifte van de vondst meldt.