Recht op advocaat tijdens politieverhoor vanaf 1 maart

Recht op advocaat tijdens politieverhoor vanaf 1 maart

erdal-01

Hoge Raad, 22 december 2015

Verdachten hebben vanaf 1 maart 2016 recht op een advocaat tijdens een politieverhoor. Dit betekent dat de verdachte voordat het verhoor begint moet worden gewezen op dit recht. Als de verdachte niet duidelijk afstand doet van dit recht moet er bij ieder verhoor een advocaat aanwezig zijn.

Eerder gaf de Hoge Raad de wetgever tot 27 november 2016 de tijd om de verhoorbijstand te organiseren. Dat scherpt de Hoge Raad in het belang van de rechtszekerheid nu aan. Met deze aanscherping voorkomt de Hoge Raad dat in voorkomend geval prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie moeten worden gesteld over het punt of grondrechten worden geschonden als er geen recht op een advocaat bij het politieverhoor wordt geboden. Als die vragen gesteld hadden moeten worden, was de kans groot geweest dat veel strafzaken zouden worden aangehouden totdat er antwoord op deze vragen zou zijn. Dat zou de afdoening van die zaken langdurig en onaanvaardbaar vertragen. Door zijn eerdere uitspraak aan te scherpen en de bijstand bij het politieverhoor eerder te laten ingaan, heeft de Hoge Raad dit voorkomen.