Ondanks ingelopen huurachterstand, toch ontruiming

Ondanks ingelopen huurachterstand, toch ontruiming

kemal-03

Rechtbank Noord-Nederland, 27 januari 2016

Indien er sprake is van een wanprestatie door de huurder, kan de huurovereenkomst op vordering van de verhuurder door de kantonrechter worden ontbonden. Een huurachterstand is een voorbeeld van een wanprestatie.

Casus:
In de zaak waarin op 27 januari 2016 door de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak is gedaan speelde het volgende zich af.

Nadat de verhuurder van een kantoorruimte failliet is gegaan, heeft de curator de huurovereenkomsten overgenomen. De huurder had vanaf de datum van het faillissement geen huur meer voldaan. Eind 2015 was er een huurachterstand van 13 maanden. De curator sommeerde de huurder de achterstand te betalen en het gehuurde per 31 december 2015 te ontruimen.

Na de sommatie van de curator heeft de huurder de huurachterstand betaald maar weigerde het gehuurde te ontruimen. De curator startte een kort gedingprocedure om de ontruiming te realiseren.

In het kort geding voerde de huurder samengevat aan dat hij met de verhuurder was overeengekomen dat hij haar maandelijks een factuur voor de huur zou sturen. Hierna zou huurder pas de huur betalen. Omdat na het faillissement geen facturen meer zijn verstuurd, heeft huurder in afwachting daarvan gewacht met de huurbetaling. Bovendien moet de gevorderde ontruiming worden afgewezen nu er geen huurachterstand meer bestaat, aldus huurder.

De rechter:
De rechter denkt er anders over dan de huurder. De rechter geeft aan dat de huurbetalingsverplichting geheel los staat van de ontvangst van facturen. Op grond van de overeenkomst moet de huur namelijk per maand en vooruit worden betaald. Facturen worden enkel om administratieve redenen verstuurd. De huurder had dan ook niet mogen wachten met de huurbetaling.

Huurachterstand uit het verleden reden voor ontruiming.
De rechter vervolgt dat een huurachterstand van 13 maanden een ernstige tekortkoming is. Immers, het betalen van huur is de kernverplichting van een huurder. Dat de achterstand nu inmiddels is betaald, kan de tekortkoming in het verleden niet wegnemen. Huurder had ook zelf eerder contact op kunnen nemen met de curator maar heeft dit niet gedaan. De vordering tot ontruiming huurruimte wordt dan ook toegewezen.

Uit deze uitspraak blijkt dat men vaak er ten onrechte vanuit gaat dat een ontruimingsvordering wordt afgewezen als de volledige achterstand door de huurder inmiddels is ingelopen.

Tags: