Wat doet het BKR eigenlijk?

Wat doet het BKR eigenlijk?

kemal-05

Wat doet het BKR eigenlijk?

Naar aanleiding van ons bericht van 25 maart 2016 hebben we meerdere privé-reacties gekregen over het BKR (Bureau Kredietregistratie) en haar werkwijze. Het is gebleken dat de meeste reageerders negatieve ervaringen hebben met het BKR. Daarom zal in deze bijdrage ingegaan worden op het doel en de werkwijze van het BKR.

Het doel:

Het doel van het BKR bestaat uit twee delen. Aan de ene kant is het doel van het BKR het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. In dat kader wenst het BKR consumenten te beschermen tegen overkreditering en andere financiële problemen. Aan de andere kant levert het BKR voor haar zakelijke klanten een bijdrage aan het beperken van de financiële risico’s bij kredietverlening en aan het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude.

2 typen registraties:

Bij het BKR zijn er twee typen registraties: de registratie van het krediet zelf en de registratie van achterstanden, betalingsregelingen en het opzeggen van het krediet. Deze laatste categorie wordt de ‘negatieve registratie’ genoemd.

Banken en kredietverleners zijn verplicht aangesloten bij het BKR en zij moeten elk krediet registreren. Tegen de registratie kan dus geen bezwaar worden gemaakt.

Bij betalingsproblemen kan men een negatieve registratie krijgen. De volgende negatieve registraties zijn mogelijk:

– A: Achterstandsmelding: op een lening is een achterstandsmelding gegeven door de kredietgever;
– H: Herstel: een lening met achterstandsmelding (code A) krijgt code H zodra de betalingsachterstand is ingelopen;
– 1: er is sprake van een geregistreerde betalingsachterstand waarbij inmiddels een regeling getroffen is voor de nog openstaande lening;
– 2: het nog openstaande gedeelte van de lening is opeisbaar gesteld. Dit betekent dat de lening uit handen is gegeven aan een incassobureau;
– 3: € 250,00 of meer is op de schuld is afgeboekt;
– 4: degene die de lening is aangegaan is voor de kredietgever onbereikbaar.

De kredietverstrekker moet voorafgaand aan de registratie een brief sturen met de mededeling dat een negatieve registratie zal worden gedaan, als er niet binnen een bepaalde termijn betaald wordt. Dit noemt men de ‘vooraankondiging’.

Termijn van de registratie:

Een negatieve registratie bij BKR blijft in principe gehandhaafd gedurende vijf jaar na de datum dat de schuld voldaan of achterstand is ingelopen.

Uw situatie:

Indien u benieuwd bent naar uw situatie kan er tegen vergoeding een overzicht opgevraagd worden bij het BKR. Link opvragen gegevens: https://www.bkr.nl/consumenten/opvragen-gegevens/