Bezwaar procedure WIA

Bezwaar procedure WIA

Op het moment dat het UWV tot het oordeel komt waarin aan betrokkene kenbaar wordt gemaakt dat hij niet in aanmerking komt voor een WIA uitkering dan kan betrokkene hiertegen in bezwaar komen.

Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het UWV. Dit omdat de wet voorschrijft dat het bestuursorgaan (in dit geval het UWV) de mogelijkheid moet kunnen krijgen om haar beslissing te kunnen corrigeren. Meestal krijgt de betrokkene alleen een beslissing opgestuurd zonder onderliggende stukken. Bij het maken van bezwaar wordt daarom eerst een voorlopige bezwaarschrift ingediend waarbij aan het UWV wordt verzocht om een afschrift van het dossier van betrokkene. Bovendien wordt van alle medici (huisarts, reumatoloog, psychiater etc.) een medische verklaring opgevraagd. Daarna wordt het bezwaar aangevuld.

Het UWV nodigt de betrokkene naar aanleiding van het bezwaar uit naar een gesprek. Tijdens dit gesprek is tevens een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige aanwezig. Deze zullen nog een keer kijken naar de klachten van betrokkene en of FML op juiste gronden tot stand is gekomen.  Aan de hand van de aanwezig informatie is het verstandig om de FML aan te vallen en ook dat de verzekeringsarts niet de nodige gewicht heeft toegekend aan de klachten van betrokkene.

Vervolgens gaat UWV aan de hand van de bevindingen van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige een beslissing nemen op het bezwaar. Mocht het zo zijn dat het bezwaar ongegrond wordt verklaard dan kan betrokkene hiertegen in beroep komen bij de rechtbank.

Beroepsprocedure

Tijdens beroepsprocedure bij de rechtbank worden de rapportages van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen aangevallen. De rechter kijkt of de verzekeringsrats in bezwaar zorgvuldig tot een oordeel is gekomen. Hierbij is het van belang dat betrokkene de rechter kan verzoeken om een onafhankelijke deskundige te benoemen die de arbeidsongeschiktheid van betrokkene kan heroverwegen. Voorheen was het zo dat de rechters niet heel snel een dergelijk verzoek toewezen.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 8 oktober 2015, in de zaak Korosec tegen Slovenia bepaald dat de rechter een onafhankelijke deskundige dient te benoemen waanneer de omvang van de taak van de verzekeringsarts heel groot is, de verzekeringsarts betrokken is tot het bestuursorgaan (het UWV) en dat de rol van de verzekeringsarts in de procedure en daarbij vooral het gewicht dat aan de oordeel van de verzekeringsarts door de rechter wordt toegekend.

Hierbij is ook bepalend of het oordeel van de verzekeringsarts voor twijfel vatbaar is. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in een geval waarbij een psychiater en de verzekeringsrats verschillende mening hebben en dat de verzekeringsarts de mening van de psychiater onvoldoende heeft weerlegd.

Het gaat in alle procedures tegen een overheidsinstantie (in dit geval UWV) erom dat cliënt en advocaat samen in teamverband stelling nemen tegen de betreffende instantie. Cliënt levert nodige relevante stukken, advocaat interpreteert die gegevens op z’n juridische merites en verwerkt die in het beroepschrift en pleitnota. Samen optrekken en samen de zaak voorbereiden en als het een beetje meevalt, samen de zaak winnen.