De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarmee de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarmee de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarmee het huidige stelsel van de huwelijksgoederengemeenschap wordt gewijzigd. De wijziging brengt mee dat vermogensbestanddelen (zowel positieve als negatieve) van de partners bij aanvang van het huwelijk buiten de huwelijksgemeenschap vallen. Voor nalatenschappen en schenkingen die ten tijde van het huwelijk worden ontvangen, geldt hetzelfde.

In de praktijk huwt de meerderheid van de mensen met elkaar zonder huwelijkse voorwaarden. Zonder huwelijkse voorwaarden ontstaat er een algehele gemeenschap van goederen.

Op dit moment is het nog zo dat de gemeenschap alle goederen omvat die partijen bij het aangaan van het huwelijk hadden alsmede de goederen die na het aangaan van het huwelijk worden verkregen. De uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld de goederen waarvan bij testament of gift is bepaald dat deze niet in de gemeenschap van goederen vallen. Indien u dus voor het huwelijk een onderneming had, valt de onderneming bij het aangaan van het huwelijk in de algehele gemeenschap van goederen en dient de waarde van de (aandelen van de) onderneming bij de echtscheiding te worden verdeeld.

De verwachting is dat de nieuwe wet op 1 januari 2018 in werking zal treden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen