Aansprakelijkheid feitelijke bestuurder

Aansprakelijkheid feitelijke bestuurder

kemal-04

Rechtbank Haarlem, 7 september 2011

Als een bestuurder van een vennootschap zijn functie niet behoorlijk uitoefent, kan hij naast de vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap.

Niet alleen formele bestuurders, maar ook personen die zich gedragen als ware zij bestuurders zijn, zonder dat formeel te zijn, lopen hetzelfde risico. Dat heeft de Rechtbank Haarlem beslist.

De uitspraak brengt mee dat het dus niet uitmaakt of u formeel bestuurder bent van een vennootschap of niet. Degene die formeel geen bestuurder is, maar zich wel als zodanig gedraagt en taken vervult die normaal aan de bestuurder toe zouden komen, kan ook aansprakelijk gesteld worden.

Het is dus oppassen geboden als u zich gedraagt als een bestuurder van een vennootschap!!!