Het verjaringsrisico

Het verjaringsrisico

kemal-05

Een risico van ondernemen is dat debiteuren je facturen onbetaald laten. En omdat ondernemers zich graag op het ondernemen focussen wordt er een lange tijd geen actie ondernomen tegen niet betalende klanten. Het geen actie ondernemen tegen niet betalende klanten brengt het risico van verjaring met zich mee. Verjaring betekent dat de vordering niet meer in rechte af te dwingen is.

Een belangrijke verjaringstermijn is de termijn die ziet op de betaling van geldsommen, huur, rente, pacht, dividend en verder alles wat per jaar of op kortere termijn moet worden betaald. Voor deze verplichtingen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Ook een vordering uit onverschuldigde betaling verjaart na vijf jaar.

De termijn van de verjaring begint te lopen op de dag die volgt op de dag waarop onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd. Indien de debiteur een aanmaning wordt verstuurd of een mededeling wordt gedaan waarin de schuldeiser zijn recht op nakoming voorbehoudt wordt de verjaringstermijn gestuit. Dat betekent dat de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen.

Gezien het bovenstaande is het dus verstandig om zonder al te lang te wachten stappen te ondernemen tegen niet betalende debiteuren.