Auteur: Redactie

erdal-03 Rechtbank Limburg, 31 maart 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2660 Werknemer heeft uitlatingen gedaan op Facebook die door de werkgever als discriminerend zijn aangenomen. Werkgever heeft verzoek ingediend om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegen dringende redenen. Kantonrechter heeft geoordeeld dat uitlatingen op Facebook die discriminerend zijn tegen moslims geen grond is voor ontslag op staande voet en dus geen dringende redenen vormt.

havva-05 Rechtbank Gelderland, 13 maart 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1691 In deze strafzaak is de verdachte op enig moment met zijn auto op de linker rijbaan terecht gekomen, daarna gebotst tegen een hem tegemoet komende auto en vervolgens tegen een motor. Uiteindelijk een dodelijk ongeval. De verdachte werd artikel 6 van de Wegenverkeerswet ten laste gelegd, hetgeen inhoudt dat de bestuurder wordt verdacht van dood door schuld vanwege het veroorzaken van het ongeval.

erdal-01 Uitspraak Gerechtshof Den Haag 7 april 2015 zaaknummer: ECLI:NL:GHDHA:2015:724 In deze zaak gaat het erom dat de werkgever het loon van een werknemer die sinds 1987 in dienst is als taxichauffeuse te verlagen naar een loon die in overeenstemming is met de geldende CAO. In eerste instantie heeft de kantonrechter geoordeeld dat in het licht van slechte financiële situatie van de werkgever een noodzaak is om maatregelen te treffen.

elif-03 Uitspraak Rechtbank Utrecht, 30 april 2014 zaaknummer 2888475 UV EXPL 14-135 Werknemer is tijdens zijn werktijd geconfronteerd met de beschuldiging dat hij op werk en tijdens zijn werktijd aanstootgevende (pornografische) websites zou hebben bezocht, alsmede dat hij aanstootgevende e-mails vanuit zijn zakelijke account zou hebben verzonden en ontvangen.

suleyman-02 Uitspraak Rechtbank Amsterdam, 12 mei 2014 Zaaknummer 2923121 KK EXPL 14-585 Snuffelen in privémail werknemer kost werkgever €7.500,-- Werknemer wordt op staande voet ontslagen wegens het verrichten van verboden nevenwerkzaamheden en overtreding van het geheimhoudingsbeding. De werkgever is bekend geworden van de feiten nadat hij in de privémail van de werknemer heeft gesnuffeld.

erdal-05 Schuldeisers negeren de wet en drukken schuldenaars verder in problemen! Sinds de recessie is de groep mensen met schulden explosief toegenomen. Veel mensen kunnen deze schulden niet betalen, waardoor de schuldeisers incassobureaus en/of deurwaarders inschakelen. Dit zorgt er voor dat er extra kosten bij komen. Veel van deze kosten zijn wettelijk geregeld zodat een schuldenaar min of meer beschermd wordt opdat deze niet valt onder het minimumbestaan. Helaas houden veel incassobureaus en deurwaarders zich niet aan de wettelijk voorschriften of gedragsregels waardoor veel schuldenaars te veel betalen en zij onder het wettelijke minimumbestaan terecht komen.

elif-01 Uitspraak Rechtbank Rotterdam 27 Maart 2015, zaaknummer 3704789 CV EXPL 14-60133 Werknemer liegt over woonplaats Een werknemer die tegen zijn werkgever gelogen had over zijn woonplaats, is op staande voet ontslagen. Het ontslag hield voor de rechtbank echter geen stand. Voor ontslag op staande voet moet een dringende reden aanwezig zijn. Het moet dan gaan om zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, waardoor van de werkgever niet verlangd kan worden dat de arbeidsverhouding wordt voorgezet.

elif-02 Uitspraak rechtbank Den Haag 1 augustus 2014, parketnummer AWB-14_245 Rechtbank Den Haag heeft een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarin de werknemer zich in eerste instantie had ziekgemeld bij zijn werkgever. Daarna is tussen partijen besloten om het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst te beëindigen.