Auteur: Redactie

Nadat u als eiser een zaak heeft gewonnen, een veroordelend vonnis is gewezen door de rechter, dient het vonnis geëxecuteerd te worden. Het komt in de praktijk echter regelmatig voor dat de veroordeelde partij de goederen waarop de eisende partij zicht wenst te verhalen verkocht heeft of op andere wijze onvindbaar heeft gemaakt. Dat is teleurstellend.

Op het moment dat het UWV tot het oordeel komt waarin aan betrokkene kenbaar wordt gemaakt dat hij niet in aanmerking komt voor een WIA uitkering dan kan betrokkene hiertegen in bezwaar komen. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het UWV. Dit omdat de wet voorschrijft dat...

kemal-05 Op de website van het CBS wordt vermeld dat de ouders van ruim vier op de tien geboren baby’s niet gehuwd zijn. Gehuwde en ongehuwde ouders worden voor wat betreft het juridische vaderschap en het ouderlijk gezag anders behandeld. Met het verschil maken ouders, vooral vaders, kennis nadat de relatie is verbroken.

erdal-02 Rechtbank Den Haag, 10 mei 2016 Een 23-jarige man die zich als politieagent voordeed en vanuit het niets verschillende mensen in februari en maart 2015 opbelde met de mededeling dat een familielid van hen was overleden, krijgt 120 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf. De rechtbank Den Haag veroordeelt hem ook voor bedreiging van een vrouw op 22 augustus 2015. De man is verminderd toerekeningsvatbaar, vanwege psychische problemen.

kemal-04 Nu de zomervakantie nadert is men begonnen met het boeken van reizen. In deze bijdrage zal kort worden ingegaan op het reizen met een minderjarig kind naar het buitenland. De laatste jaren voert de Koninklijke Nederlandse Marechaussee strengere controles uit om mogelijke kinderontvoeringen te voorkomen. De persoonscontroles worden uitgevoerd als u reist naar een land dat zich niet bij het Schengenverdrag heeft aangesloten, bijvoorbeeld Turkije. Indien u binnen het Schengengebied reist dan is deze controle er niet.