Auteur: Redactie

ali-02 Conservatoir beslag is een instrument bedoeld om de verhaalsmogelijkheden van een schuldeiser/crediteur veilig te stellen en wordt zodoende in de praktijk vaak ingezet. Een ander bijkomend voordeel is natuurlijk ook het efffect ervan om druk uit te oefenen op onwillende debiteuren en wanbetalers. Immers, na het leggen van een conservatoir beslag kunnen de meeste debiteuren niet meer normaal deelnemen aan het economische verkeer en worden daardoor ernstig in verlegenheid gebracht, soms zelfs letterlijk en figuurlijk. Omdat het leggen van conservatoir beslag wel moet voldoen aan enkele belangrijke criteria en de wettelijke consequenties ernstig kunnen zijn voor de debiteur/schuldenaar als gevolg van een eventuele onrechtmatige inzet van het conservatoir beslag is het belangrijk om enkele feiten op een rijtje te zetten. Een schuldeiser/crediteur die al dan niet te kwader trouw het instrument van conservatoir beslag inzet op onjuiste en onaannemelijke gronden, is aansprakelijk voor de schade en kosten die een debiteur/schuldenaar lijdt als gevolg van het conservatoir beslag.

elif-04 Centrale Raad van Beroep, 23 juli 2013 In deze zaak heeft de Gemeente naar aanleiding van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering van betrokkene geconstateerd dat er in het paspoort van betrokkene stempels zijn waaruit geconcludeerd kan worden dat er naar het buitenland is gereisd. Van deze vakantie heeft betrokkene geen melding gemaakt bij de Gemeente. Om deze reden heeft de Gemeente voor de duur van een maand de uitkering van betrokkene met 30% verlaagd.

suleyman-05 Gerechtshof Arnhem, 16 juni 2015 Partneralimentatie: moet ex werk zoeken? Als je je ex partneralimentatie betaalt, heeft zij dan een plicht om zich in te spannen om werk te zoeken? Speelt hierbij nog een rol wat er in het echtscheidingsconvenant staat? Een veelgestelde vraag is of een ex die partneralimentatie ontvangt een bepaalde plicht heeft om zich zoveel mogelijk in te spannen om werk te vinden. Veel alimentatiebetalers ergeren zich eraan dat zij moeten werken, terwijl hun ex 'thuis thee drinkt en haar handje ophoudt'.

elif-05 Rechtbank Midden-Nederland, 8 juli 2015 Op 8 juli 2015 heeft de Rechtbank in een uitkeringsfraude zaak als volgt geoordeeld. In deze zaak ging het om het volgende. De verdachte heeft gedurende een periode van bijna drie jaar nagelaten te melden dat hij een gezamenlijke huishouding voerde met medeverdachte, zijn partner. Door aldus te handelen heeft verdachte misbruik gemaakt van het sociale stelsel zoals dat in Nederland bestaat.

elif-03 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10 februari 2015 Op 10 februari 2015 heeft het Gerechtshof in Den Bosch wel een hele interessante uitspraak gedaan. In deze zaak ging het om het volgende. Om 3:00 uur s ’nachts, toen de werkneemster dienst had als nachtassistente in de apotheek waar zij werkte, zijn drie inbrekers via de achterzijde de apotheek binnengedrongen.

kemal-04 Hoge Raad, 13 maart 2015 Het arrest van de Hoge Raad d.d. 13 maart 2015 brengt mee dat een toetredende vennoot van een VOF ook aansprakelijk is voor de oude schulden ervan. Het is derhalve cruciaal dat de nieuwe vennoot voor het toetreden onderzoek verricht naar de schulden van de VOF. Dat de schuld is ontstaan voor de toetredingsdatum biedt de nieuwe vennoot geen bescherming.

erdal-01 Rechtbank Gelderland, 16 maart 2015 Een 29-jarige man is tot een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur veroordeeld, met een proeftijd van twee jaar. Deze man is door de rechtbank schuldig bevonden aan opruiïng door op zijn algemeen toegankelijke Twitterpagina een bericht te plaatsen, waarin hij expliciet heeft opgeroepen tot fysiek geweld tegen een persoon.