Nieuws

kemal-05 Rechtbank Rotterdam, 10 december 2015 Rechtbank Rotterdam heeft een interessante uitspraak gedaan in de volgende casus. Een werknemer van een afvalbedrijf die werkt op een afvalbrengstation heeft tijdens werkzaamheden in een naar het afvalbrengstation gebrachte printer vier enveloppen gevonden met daarin een geldbedrag van € 15.100,00. De werknemer meldt de vondst bij de gemeente en zijn werkgeefster. De werkgeefster stelt dat het geld haar toekomt en de werknemer betwist dat.

kemal-04 Gerechtshof Amsterdam, 28 juli 2015 De informatie op social media wordt steeds vaker als bewijsmateriaal gebruikt in civiele zaken. Zo ook in de volgende zaak waarin het Gerechtshof Amsterdam op basis van door een vrouw op Facebook geplaatste berichten oordeelde dat de vrouw “samenwoonde als ware zij gehuwd” en dus geen recht meer had op partneralimentatie. Immers, je hebt geen recht meer op partneralimentatie als je gaat samenwonen met een nieuwe partner.

elif-01 Rechtbank Noord Holland, 8 september 2015 Toetsing concurrentiebeding aan zwaarwegende belangen ondanks toepasselijkheid oud recht De werkgever exploiteert een particuliere zorginstelling. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst van werknemer op 1 juli 2014 laten beëindigen. In de arbeidsovereenkomst die in het jaar 2012 was opgesteld, is tussen partijen een concurrentiebeding overeengekomen.

kemal-01 Publicatietermijn verkort! Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. De wet brengt wijzigingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met zich mee. Een wijziging betreft de uiterste publicatietermijn van de jaarrekening. De publicatietermijn voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 starten is verkort.

erdal-02 Per 1 januari 2016 voorschot voor álle slachtoffers Per 1 januari 2016 kunnen álle slachtoffers die door de strafrechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de veroordeelde dader voor de uitbetaling. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal €5000.