Nieuws

elif-05 Rechtbank Den Haag, 1 augustus 2014 UWV legt sanctie op aan de werkgever vanwege onvoldoende inspanningsklachten In deze zaak heeft werknemer zich wegens psychische klachten ziekgemeld bij de werkgever. Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst is getreden bij de werkgever.

erdal-04 Tuchtcollege, 9 november 2015 Mag een huisarts zich mengen in een familie situatie? Het gaat in deze zaak om het volgende. Verweerder is huisarts sinds 1983. Klager en zijn (inmiddels ex-)echtgenote waren, evenals hun twee kinderen, patiënt van verweerder. Klager en zijn toenmalige echtgenote raakten verwikkeld in een (v)echtscheidingsprocedure, in verband waarmee de echtgenote de echtelijke woning verliet. In deze situatie heeft de echtgenote van klager aan verweerder verzocht om een verklaring op te stellen die zij zou kunnen gebruiken bij haar verzoek om toewijzing van de woning in een procedure bij de rechtbank. Verweerder heeft deze verklaring zonder overleg met klager opgesteld en aan de echtgenote gegeven. De inhoud van de verklaring is als volgt. “Als huisarts van het gezin […] kan ik aangeven dat er een situatie is ontstaan waarbij een gezamenlijke huishouding niet meer mogelijk is. Dit is ontstaan uit en door het gedrag van [klager]. Het lijkt in de rede te liggen dat bij woningtoewijzing [de echtgenote] de meest belanghebbende is.”

elif-01 De plichten van de werkgever bij re-integratie van zieke werknemer Een werknemer kan tijdens een dienstverband arbeidsongeschikt worden. Na de ziekmelding van de werknemer ontstaan er automatisch enkele verplichtingen van de werkgever waaraan hij zich dient te houden. Zo is de werkgever verplicht zich te laten begeleiden door een arbo- of een bedrijfsarts bij het re-integreren van een zieke werknemer. Deze arts heeft een geheimhoudingsplicht en mag aan de werkgever dus geen informatie geven over de reden van de ziekmelding.

kemal-04 Echtscheiding en verdeling van de boedel, verschil in Turks en Nederlands recht De inwerkingtreding van het Turkse Burgerlijk Wetboek op 1 januari 2002 heeft meerdere wijzigingen in het Turks Burgerlijk Recht tot gevolg gehad. Één van de wijzigingen betreft de wijziging van het huwelijksgoederenregime tussen echtgenoten. De wijziging voor het huwelijksgoederenregime houdt in dat er van rechtswege een huwelijksgoederengemeenschap tussen echtgenoten ontstaat voor de goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen. De echtgenoten kunnen met een notariële overeenkomst echter een goederengemeenschap uitsluiten (huwelijkse voorwaarden).

erdal-03 Rechtbank Gelderland, 9 juli 2015 Veroordeeld zijn voor fraude in het verleden is niet voldoende voor witwassen Verdachte heeft een groot geldbedrag op een Turkse bankrekening. De verdachte wordt vervolgd omdat volgens het OM dit geldbedrag afkomstig is van misdrijf. Volgens het OM is de herkomst van dit geldbedrag niet helder. Aangezien de verdachte in het verleden veroordeeld is voor onder meer fraude is volgens het OM zeer waarschijnlijk dat dit groot geldbedrag afkomstig is van criminele activiteiten. Verdachte wordt vervolgd voor witwassen.

elif-02 Centrale Raad van Beroep, 25 mei 2012 In deze zaak had de betrokkene na afloop van haar recht op een Ziektewetuitkering een Wia uitkering aangevraagd. Het UWV heeft besloten dat voor betrokkene geen recht bestaat voor een WIA uitkering. Dit besluit van het UWV berust op de overweging dat betrokkene met haar beperkingen van medische aard meer dan 65% kan verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij ziek werd.

erdal-04 Rechtbank Noord-Nederland, 13 augustus 2015 Verdachte heeft zich aan boord van een vliegtuig in vlucht langdurig lastig en verbaal agressief gedragen tegenover boordpersoneel en medepassagiers. Verdachte heeft zich op dusdanige wijze misdragen dat al het boordpersoneel zich gedurende anderhalf uur met hem bezig heeft moeten houden. Daarbij heeft verdachte geprobeerd om tijdens de landing naar de cockpit te lopen en, toen hij werd tegengehouden door een medepassagier, heeft hij geprobeerd deze medepassagier te slaan. Medepassagiers hebben verdachte gedurende de landing in bedwang moeten houden.