Nieuws

erdal-03 Rechtbank Limburg, 31 maart 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2660 Werknemer heeft uitlatingen gedaan op Facebook die door de werkgever als discriminerend zijn aangenomen. Werkgever heeft verzoek ingediend om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegen dringende redenen. Kantonrechter heeft geoordeeld dat uitlatingen op Facebook die discriminerend zijn tegen moslims geen grond is voor ontslag op staande voet en dus geen dringende redenen vormt.

erdal-01 Uitspraak Gerechtshof Den Haag 7 april 2015 zaaknummer: ECLI:NL:GHDHA:2015:724 In deze zaak gaat het erom dat de werkgever het loon van een werknemer die sinds 1987 in dienst is als taxichauffeuse te verlagen naar een loon die in overeenstemming is met de geldende CAO. In eerste instantie heeft de kantonrechter geoordeeld dat in het licht van slechte financiële situatie van de werkgever een noodzaak is om maatregelen te treffen.

erdal-05 Schuldeisers negeren de wet en drukken schuldenaars verder in problemen! Sinds de recessie is de groep mensen met schulden explosief toegenomen. Veel mensen kunnen deze schulden niet betalen, waardoor de schuldeisers incassobureaus en/of deurwaarders inschakelen. Dit zorgt er voor dat er extra kosten bij komen. Veel van deze kosten zijn wettelijk geregeld zodat een schuldenaar min of meer beschermd wordt opdat deze niet valt onder het minimumbestaan. Helaas houden veel incassobureaus en deurwaarders zich niet aan de wettelijk voorschriften of gedragsregels waardoor veel schuldenaars te veel betalen en zij onder het wettelijke minimumbestaan terecht komen.