Nieuws

suleyman-05 Gerechtshof Arnhem, 16 juni 2015 Partneralimentatie: moet ex werk zoeken? Als je je ex partneralimentatie betaalt, heeft zij dan een plicht om zich in te spannen om werk te zoeken? Speelt hierbij nog een rol wat er in het echtscheidingsconvenant staat? Een veelgestelde vraag is of een ex die partneralimentatie ontvangt een bepaalde plicht heeft om zich zoveel mogelijk in te spannen om werk te vinden. Veel alimentatiebetalers ergeren zich eraan dat zij moeten werken, terwijl hun ex 'thuis thee drinkt en haar handje ophoudt'.

elif-05 Rechtbank Midden-Nederland, 8 juli 2015 Op 8 juli 2015 heeft de Rechtbank in een uitkeringsfraude zaak als volgt geoordeeld. In deze zaak ging het om het volgende. De verdachte heeft gedurende een periode van bijna drie jaar nagelaten te melden dat hij een gezamenlijke huishouding voerde met medeverdachte, zijn partner. Door aldus te handelen heeft verdachte misbruik gemaakt van het sociale stelsel zoals dat in Nederland bestaat.

elif-03 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10 februari 2015 Op 10 februari 2015 heeft het Gerechtshof in Den Bosch wel een hele interessante uitspraak gedaan. In deze zaak ging het om het volgende. Om 3:00 uur s ’nachts, toen de werkneemster dienst had als nachtassistente in de apotheek waar zij werkte, zijn drie inbrekers via de achterzijde de apotheek binnengedrongen.

kemal-04 Hoge Raad, 13 maart 2015 Het arrest van de Hoge Raad d.d. 13 maart 2015 brengt mee dat een toetredende vennoot van een VOF ook aansprakelijk is voor de oude schulden ervan. Het is derhalve cruciaal dat de nieuwe vennoot voor het toetreden onderzoek verricht naar de schulden van de VOF. Dat de schuld is ontstaan voor de toetredingsdatum biedt de nieuwe vennoot geen bescherming.

erdal-01 Rechtbank Gelderland, 16 maart 2015 Een 29-jarige man is tot een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur veroordeeld, met een proeftijd van twee jaar. Deze man is door de rechtbank schuldig bevonden aan opruiïng door op zijn algemeen toegankelijke Twitterpagina een bericht te plaatsen, waarin hij expliciet heeft opgeroepen tot fysiek geweld tegen een persoon.

elif-01 Rechtbank Amsterdam, 19 juni 2015 De Sociale Verzekeringsbank moet hulpverleners die pgb-gelden te laat ontvangen, dezelfde schadevergoeding betalen als een werkgever die het loon aan zijn werknemers te laat uitbetaalt. Dit heeft de kantonrechter op 19 juni 2015 in kort geding besloten in een zaak die was aangespannen door een hulpverleenster. De rechter oordeelde dat in deze zaak dezelfde regels gelden als in een arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer. Een werkgever die het loon te laat uitbetaalt, moet na enkele dagen al een wettelijke verhoging betalen die kan oplopen tot 50 procent van het salaris.

suleyman-01 College voor de rechten van de mens, 29 mei 2015 'Vanwege je psoriasis laten we je gaan' Een traiteur in Maastricht discrimineerde een werknemer door zijn proefplaatsing vanwege zijn psoriasis te beëindigen. Psoriasis is een veel voorkomende en hardnekkige huidaandoening die gepaard gaat met rode jeukerige plekken. Psoriasis is niet besmettelijk en varieert van kleine vlekjes tot grote stukken huid waar de aandoening te zien is.