Nieuws

kemal-04 In de wet is bepaald dat een werknemer jaarlijks minimaal recht heeft op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een dienstverband van 20 uur per week zijn dat twee weken (4x20 uur=80 uur. 80 uur betekent 10 werkdagen, oftewel 2 weken). In een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst kan er worden overeengekomen dat de werknemer meer vakantiedagen heeft.

Volgens de nieuwe wet Werk & Zekerheid (WWZ) moeten werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding ontvangen: de transitievergoeding. Deze transitievergoeding zouden zowel werknemers met een vast contract als werknemers met een tijdelijk contract moeten ontvangen. Tot 1 juli 2015 is de werkgever niet verplicht...